Nincsenek tételek a kosárban.

/ Lemondási feltételek

Elállási jog

Önnek joga van tizennégy napon belül indoklás nélkül felmondani a szerződést.
Az elállási határidő tizennégy nap attól a naptól számítva, amikor Ön vagy az Ön által megnevezett harmadik személy, aki nem a fuvarozó, az utolsó árut birtokba vette.

Az elállási jog gyakorlása érdekében Önnek egyértelmű nyilatkozatban (pl. levélben vagy e-mailben, postai úton) tájékoztatnia kell minket ("Die-Greisslerin" - Marianne Varga, A-1160 Bécs, Friedmanngasse 1b Top 11) arról, hogy el kíván állni a szerződéstől. A visszavonási határidő betartásához elegendő, ha a visszavonási jog gyakorlásáról szóló értesítést a visszavonási határidő lejárta előtt elküldi.

A visszavonás következményei

Ha Ön eláll a szerződéstől, akkor haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéstől való elállásról szóló értesítés kézhezvételének napjától számított tizennégy napon belül vissza kell fizetnünk az Öntől kapott összes kifizetést, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve az abból eredő többletköltségeket, hogy Ön az általunk kínált legolcsóbb standard szállítási módtól eltérő szállítási módot választott). A visszafizetéshez ugyanazt a fizetési eszközt fogjuk használni, amelyet az eredeti tranzakció során használt, kivéve, ha kifejezetten másképp állapodtunk meg Önnel; a visszafizetésért semmilyen esetben nem számítunk fel Önnek díjat. A visszafizetést mindaddig megtagadhatjuk, amíg vissza nem kapjuk az árut, vagy amíg Ön nem bizonyítja, hogy visszaküldte az árut, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont.

Az árut haladéktalanul, de legkésőbb tizennégy napon belül vissza kell küldenie vagy át kell adnia nekünk, attól a naptól számítva, amikor értesít minket a szerződés felmondásáról. A határidő akkor teljesül, ha Ön a tizennégy napos határidő lejárta előtt elküldi az árut. Az áru visszaküldésének közvetlen költségei Önt terhelik. Önnek csak akkor kell megfizetnie az áru értékvesztését, ha ez az értékvesztés az áru olyan kezeléséből adódik, amely nem szükséges az áru állapotának, tulajdonságainak és működésének ellenőrzéséhez.

Bevásárlókosár