Nincsenek tételek a kosárban.

/ AGB

Általános Szerződési Feltételek (09-2020 verzió)

§ 1 Szerződő partner

Ezek a feltételek tartalmazzák az Ön és köztünk, "Die-Greisslerin" - Marianne Varga, 1160 Bécs, Friedmanngasse 1b Top 11, között kizárólagosan alkalmazandó feltételeket. Mi vagyunk az Ön szerződéses partnere.

§ 2 Szerződéskötés

A termékek bemutatása az online áruházban nem minősül jogilag kötelező érvényű ajánlatnak, hanem egy nem kötelező érvényű online katalógusnak. A "Vásárlás befejezése" gombra kattintva Ön kötelező érvényű megrendelést ad le a kosárban található árukra. A megrendelés átvételének visszaigazolása a megrendelés elküldését követően azonnal megtörténik, és még nem jelenti a szerződés elfogadását. Megrendelését a megrendelés visszaigazolásának e-mailben történő elküldésével vagy az áru két napon belüli kiszállításával tudjuk elfogadni.

§ 3 Szállítási idő - Késedelem

Amennyiben a megrendelt árut - például a nagy kereslet miatt - egyszer sem tartjuk raktáron, azonnal értesítjük Önt az újrarendelés okozta késedelemről. Amennyiben a szállítási késedelmünk nem a "Die-Greisslerin" - Marianne Varga szándékos vagy súlyosan gondatlan szerződésszegésén alapul - ideértve a képviselői vagy a megbízottjai szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartását is -, a "Die-Greisslerin" - Marianne Varga szállítási késedelem miatti kártérítési felelőssége az előre látható, tipikusan bekövetkező kárra korlátozódik.

§ 4 Hibákért való felelősség

Amennyiben a megvásárolt termékben hiba van, az Ön választása szerint jogosultak vagyunk a hiba kijavítása vagy egy új, hibátlan termék leszállítása formájában történő utólagos teljesítésre. Jogunk van azonban visszautasítani az Ön által választott utólagos teljesítési módot, ha az csak aránytalanul nagy költséggel lehetséges. Kötelesek vagyunk viselni minden olyan költséget, amely az utólagos teljesítéshez szükséges, különösen a szállítási, utazási, munka- és anyagköltségeket, amennyiben ezeket nem növeli az a tény, hogy a megvásárolt dolgot a teljesítés helyétől eltérő helyre szállították. Ha a pótlólagos teljesítés meghiúsul, Ön jogosult saját belátása szerint elállást vagy csökkentést követelni.

A "Die-Greisslerin" - Marianne Varga a törvényi rendelkezéseknek megfelelően felel, ha Ön a "Greisslerin" - Marianne Varga szándékosságán vagy súlyos gondatlanságán alapuló kártérítési igényt érvényesít, - beleértve a képviselői vagy a megbízottjai szándékosságát vagy súlyos gondatlanságát is. Amennyiben nem vádolnak minket szándékos szerződésszegéssel, a "The-Greisslerin" - Varga Marianne kártérítési felelőssége az előrelátható, tipikusan bekövetkező károkra korlátozódik. "Die-Greisslerin" - Marianne Varga a törvényi rendelkezések szerint felel, ha vétkesen megszegi lényeges szerződéses kötelezettségét; ebben az esetben azonban a felelősség az előrelátható, tipikusan bekövetkező kárra korlátozódik. "Die-Greisslerin" - Marianne Varga a termékfelelősségi törvény kötelező törvényi rendelkezései szerint is felelős. Amennyiben a "Die-Greisslerin" - Marianne Varga a fenti mondatok szerint nem felelős, a megvásárolt termék hibájából eredő felelőssége kizárt.

§ 5 Fizetési feltételek és szállítási költségek

A megrendelését minimális rendelési érték nélkül, 50,00 € vásárlási értéktől kezdődően Ausztrián belül szállítási költségmentesen szállítjuk ki. Németország és az EU többi tagállama kérésre.

§ 5.1 Fizetési feltételek az osztrák szállítási címre történő szállítás esetén

Az áruk kifizetése történhet hitelkártyával (Visa, Mastercard, American Express), SEPA-alapú beszedési megbízással, EPS azonnali banki átutalással vagy PayPal segítségével. A szállítási költségeket nem tartalmazza az eladási ár, és azok felszámításra kerülnek.

§ 5.2 Fizetési feltételek a nem osztrák szállítási címekre történő szállítás esetén

A vételár az áru és a számla elküldésekor esedékes.
Az áruk kifizetése történhet hitelkártyával (Visa, Mastercard, American Express), SEPA-alapú beszedéssel, EPS azonnali átutalással vagy PayPal segítségével. A szállítási költségeket nem tartalmazza az eladási ár, és azok felszámításra kerülnek.

§ 5.3 Az utalványok kezelése

Felhívjuk figyelmét, hogy az utalványokra időbeli és/vagy mennyiségi korlátozások vonatkozhatnak. Az utalvány kísérőszövegében egyértelműen rámutatunk minden ilyen korlátozásra.

Az általunk kibocsátott utalványok nem kerülnek készpénzben kifizetésre vagy átutalásra. Még olyan rendelés esetén is, amelynél az utalványt jóváírták a vételárban, és amelynél egy vagy valamennyi terméket visszaküldtek, a vásárló nem tarthat igényt készpénzfizetésre vagy az utalvány megfelelő értékének átutalására.

§ 6 A tulajdonjog fenntartása

Az áru a teljes kifizetésig a mi tulajdonunkban marad. Ha Ön késedelembe esik a fizetéssel, ésszerű türelmi időt biztosíthatunk Önnek. A türelmi idő sikertelen lejárta után jogosultak vagyunk elállni a szerződéstől, és az árut visszakövetelni.

§ 7 Lemondási politika, önkéntes visszatérési garancia és a visszaküldés költségeinek átvállalása

Lemondási feltételek

Elállási jog

Önnek joga van tizennégy napon belül indoklás nélkül felmondani a szerződést.
Az elállási határidő tizennégy nap attól a naptól számítva, amikor Ön vagy az Ön által megnevezett harmadik személy, aki nem a fuvarozó, az utolsó árut birtokba vette.

Az elállási jog gyakorlása érdekében Önnek egyértelmű nyilatkozatban (pl. levélben vagy e-mailben, postai úton) tájékoztatnia kell minket ("Die-Greisslerin" - Marianne Varga, A-1160 Bécs, Friedmanngasse 1b Top 11) arról, hogy el kíván állni a szerződéstől. A visszavonási határidő betartásához elegendő, ha a visszavonási jog gyakorlásáról szóló értesítést a visszavonási határidő lejárta előtt elküldi.

A visszavonás következményei

Ha Ön eláll a szerződéstől, akkor haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéstől való elállásról szóló értesítés kézhezvételének napjától számított tizennégy napon belül vissza kell fizetnünk az Öntől kapott összes kifizetést, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve az abból eredő többletköltségeket, hogy Ön az általunk kínált legolcsóbb standard szállítási módtól eltérő szállítási módot választott). A visszafizetéshez ugyanazt a fizetési eszközt fogjuk használni, amelyet az eredeti tranzakció során használt, kivéve, ha kifejezetten másképp állapodtunk meg Önnel; a visszafizetésért semmilyen esetben nem számítunk fel Önnek díjat. A visszafizetést mindaddig megtagadhatjuk, amíg vissza nem kapjuk az árut, vagy amíg Ön nem bizonyítja, hogy visszaküldte az árut, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont.
Az árut haladéktalanul, de legkésőbb attól a naptól számított tizennégy napon belül, amikor Ön értesít minket a szerződés felmondásáról, vissza kell küldenie vagy át kell adnia nekünk. A határidő akkor teljesül, ha Ön a tizennégy napos határidő lejárta előtt elküldi az árut. Az áru visszaküldésének közvetlen költségei Önt terhelik.
Önnek csak akkor kell megfizetnie az áru értékvesztését, ha ez az értékvesztés az áru olyan kezeléséből adódik, amely nem szükséges az áru állapotának, tulajdonságainak és működésének ellenőrzéséhez.

§ 8 Záró rendelkezések

Az ENSZ nemzetközi adásvételi szerződésekről szóló egyezményének kizárásával az osztrák jog alkalmazandó. Az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti állam kötelező rendelkezései nem érintik.

Ha Ön nem rendelkezik általános osztrákországi lakóhellyel, vagy ha a szerződés megkötése után lakóhelyét külföldre helyezi át, vagy ha lakóhelye a kereset benyújtásának időpontjában nem ismert, a jogvita esetén a joghatóság helye cégünk bécsi székhelye.

Bevásárlókosár